ANBI

Kinderboerderij de Veldhoeve

Stichting Kinderboerderij De Veldhoeve is in bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat het door de belastingdienst als 'algemeen nut beogende instelling' is aangewezen. Schenkers aan de kinderboerderij kunnen hierdoor gebruik maken van fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van de schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Per 1 januari 2014 is de kinderboerderij als ANBI-erkende instelling verplicht om een aantal gegevens openbaar te maken via de website. U vindt hier deze verplichte gegevens of de verwijzingen ernaar.

Bekijk ons beleidsplan

Bestuur

Voorzitter

Dhr. J.A.J.M. Flemminks Smid

Secretaris

Dhr. W. van Loon

Penningmeester

Mevr. K. Verberne

Bestuurder

Dhr. B. ten Bruggen Cate

Onze dierenfamilie

Maak kennis met onze lieve dieren